Økonomi for renovation frem til 2018 

Den samlede økonomi for renovationsområdet i Morsø Kommune består af faste omkostninger til drift af affaldsordninger og -anlæg, til administrative omkostninger til planlægning, rådgivning og vejledning samt til at gennemføre de initiativer, affaldsplanen beskriver.

 
 
 

Morsø Kommune skal i planperioden foretage initiativer for at nå de fastsatte mål. Der er omkostniger forbundet med initiativerne og i de følgende afsnit vil de økonomiske konsekvenser af planen kunne ses fordelt på nuværende omkostninger, fremtidige investeringer samt planens økonomiske konsekvenser for kommunens budget og gebyr.

 

 
 
 
 
Skriv dit høringssvar til sidens indhold her. Anfør dit navn og adresse i feltet, da anonyme høringssvar ikke behandles.
 
  
  

RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 2 - høring