Affaldet skal håndteres anderledes i fremtiden 

Morsø Kommunes affald indeles i affaldstyper så som husholdningsaffald og bygge- og anlægsaffald, hvortil der er fastsat mål. For at nå målene er det nødvendigt at se på hvilke affaldsfraktioner, affaldstyperne er sammensat af og fastsætte mål og initiativer for de enkelte fraktioner.

 
 
 

Affaldshåndtering fremover

I afsnittene herunder beskrives, hvorledes de enkelte affaldsfraktioner håndteres nu og i fremtiden. Der redegøres for de indsamlede mængder i 2011, hvorledes affaldsfraktionen hidtil er behandlet, og hvorledes fraktionen vil blive håndteret i fremtiden. Den fremtidige håndtering tager afsæt i de opstillede mål for hver affaldsfraktion med tilhørende initiativer for at nå disse mål.

Kort om initiativer

Det overordnede initiativ for at nå Morsø Kommunes mål for 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet er, som beskrevet i afsnittet Status og mål, at indføre husstandsindsamling af genanvendelige fraktioner.

Husstandsindsamlingen vil bestå af et system til enfamilieboliger med en sæk til restaffald og en sæk til organisk affald samt en to-delt beholder, hvor der i det ene rum indsamles papir, pap og plastfolie, og i det andet rum indsamles plast-, glas-, og metalemballage. Ved flerfamiliehuse vil der enten blive opstillet en række sækkestativer eller seperate containere efter behov til de enkelte fraktioner. En nærmere beskrivelse af ordningen udsendes umiddelbart før iværksættelse.

Det overordnede initiativ for at fastholde genanvendelseseffektiviteten for bygge- og anlægsaffald på 95 % og gerne øge den, er at optimere genbrugspladsen i Nykøbing, så det er muligt at udsortere bygge- og anlægsaffaldet i flere og lettere omsættelige genanvendelige fraktioner. 

 

 
 
 
 
Skriv dit høringssvar til sidens indhold her. Anfør dit navn og adresse i feltet, da anonyme høringssvar ikke behandles.
 
  
  

RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 2 - høring