Affaldshieraki 

Planens foranstaltninger vurderes at være i overensstemmelse med affaldshierarkiet.

 
 
 

Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal der foretages en vurdering af i hvilket omfang de af planen omfattede foranstaltninger er i overensstemmelse med affaldshierakiet og bidrager til at forebygge eller mindske de negative følger af affaldshåndteringen.

Affaldshieraki:

  1. Forebyggelse med henblik på genbrug
  2. Genanvendelse
  3. Anden nyttiggørelse
  4. Bortskaffelse

De i planen omfattede foranstaltninger er beskrevet, som de initiativer Morsø Kommune vil iværksætte i planperioden. Initiativerne har alle til formål at rykke affald fra henholdsvis Anden nyttiggørelse og bortskaffelse til Genanvendelse og vurderes derfor at være i overensstemmelse med affaldshierakiet og bidrager dermed til at forebygge eller mindske de negative følger af affaldshåndteringen.

 
 
 
 
Skriv dit høringssvar til sidens indhold her. Anfør dit navn og adresse i feltet, da anonyme høringssvar ikke behandles.
 
  
  

RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 2 - høring