Affald til deponi 

Ikke-forbrændingsegent affald indsamles til deponering via genbrugspladserne. For at nå Morsø Kommunes mål om genanvendelse af 50 % af husholdningsaffaldet ønskes, at mængden af affald til deponi nedbringes yderligere i planperioden.

 
 
Deponering
 

Affald, der ikke kan genanvendes eller forbrændes, bortskaffes til deponering. Selvom flere forskellige fraktioner deponeres, er det vigtigt at holde dem adskildt med henbllik på genanvendelse, når teknologien dertil er udviklet.

Indsamlede mængder

Der blev i 2011 indsamlet ca. 154 ton ikke-forbrændingsegent affald til deponering i Morsø Kommune. Det svarer til ca. 15 kg pr. husstand. pr. år.

Udover ikke-forbrændingseget affald går også fraktionerne jord og sten, PVC-affald, asbest/eternit, trykimprægneret træ samt træstød og rødder til deponi. Tilsammen giver det en mængde i 2011 på ca. 1.129 ton til deponi. Hvilket svarer til 107 kg. pr. husstand pr. år. 

Målsætning

Morsø Kommune har som mål at nedbringe mængden af ikke-forbrændingsegnet fra ca. 15 kg. pr. husstand pr. år til maksimalt 4,6 kg. pr. husstand pr. år ikke-forbrændingsegnet inden 2018. Målet for fraktionerne jord og sten, asbest/eternit, trykimprægneret træ samt træstød og rødder til deponi er at fastholde det nuværende niveau, mens PVC-affald fremover skal genanvendes. 

Initiativer

Morsø Kommune iværksætter følgende initiativer:

  • Der etableres henteordning for de genanvendelige fraktioner i husholdningernes dagrenovation (papir, pap, plastfolie, glas-, plast- og metalemballage, batterier, organisk affald). De tørre genanvendelige fraktioner kan fortsat afleveres på genbrugspladsen. Initiativet iværksættes i år 2013 og er fuldt implementeret ultimo 2014.
  • Sindbjerg genbrugsplads lukkes, men Sindbjerg Losseplads bevares som deponi for ren jord, kompostering og nedknusning af murbrokker, træstød og rødder.

 

 
 
 
 
Skriv dit høringssvar til sidens indhold her. Anfør dit navn og adresse i feltet, da anonyme høringssvar ikke behandles.
 
  
  

RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 2 - høring