Batterier 

Batterier indsamles til genanvendelse via de to kommunale genbrugspladser. Opgørelsen af genanvendelseseffektiviteten viser, at Morsø Kommune ikke opnår det overordnede mål for genanvendelse af husholdningsaffald, hvor batterier indgår, og der vil derfor i planperioden blive indført et mere effektivt indsamlingssystem for batterier.

 
 
 

Batterier indsamles med det formål at begrænse mængden af farligt affald, som spredes i naturen. Indsamles batterier ikke særskilt, havner de ofte i forbrændninganlæggene med risiko for at indhold af farlige stoffer spredes i naturen.

Indsamlede mængde

Der blev i 2011 indsamlet ca. 4 ton batterier til genanvendelse i Morsø Kommune. Det svarer til omkring ca. 0,4 kg pr. husstand pr. år, men det er kun 35 % af den mængde batterier, der erfaringsmæssigt kan indsamles ved en husstandsindsamling af batterier. 

Målsætning

Morsø Kommune har som mål at indsamle mindst 1 kg batterier pr. husstand pr. år inden 2018 og at øge genanvendelsen af batterier yderligere i perioden 2018 til 2024.

Initiativer

Morsø Kommune ønsker at iværksætte følgende initativer:

  • Batterier indsamles ved husstanden, ved at der lægges en plastpose med batterier ovenpå beholderen til det genanvendelige affald. Batterier kan fortsat afleveres på genbrugspladsen. Initiativet iværksættes i år 2013 og er fuldt implementeret ultimo 2014.
 
 
 
 
Skriv dit høringssvar til sidens indhold her. Anfør dit navn og adresse i feltet, da anonyme høringssvar ikke behandles.
 
  
  

RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 2 - høring