Direkte genbrug 

Affald til direkte genbrug indsamles via storskraldsordningen. Mængden af direkte genbrug opgøres ikke særskilt; men er en del af den samlede affaldsmængde, som håndteres på genbrugspladsen i Nykøbing. 

 
 
 

Direkte genbrug af affald har til formål at begrænse ressourceforbruget ved produktion af nye produkter. Storskrald til direkte genbrug indsamles dels via den kommunale ruteindsamlingsordning for storskrald og dels via genbrugspladsen i Nykøbing.

Indsamlede mængder

Den samlede mængde affald, som afsættes til direkte genbrug, registreres ikke særskilt. Produkterne afsættes i den indrettede genbrugsbutik beliggende på Nykøbing genbrugsplads.

Målsætning

Morsø Kommune ønsker at opretholde muligheden for at afsætte genbrugelige effekter på genbrugspladsen i Nykøbing Mors.

Initiativer

  • Morsø kommune vil opretholde muligheden for at genbrugelige produkter kan afsættes til direkte genbrug via de allerede etablerede faciliteter på Nykøbing genbrugsplads.
 
 
 
 
Skriv dit høringssvar til sidens indhold her. Anfør dit navn og adresse i feltet, da anonyme høringssvar ikke behandles.
 
  
  

RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 2 - høring