Glasemballage 

Glasemballage indsamles til genvendelse dels via miljøstationerne og storskraldsordningen og dels via de to kommunale genbrugpladser. Opgørelsen af genanvendelseseffektiviteten viser, at Morsø Kommune ikke opnår det overordnede mål for genanvendelse af husholdningsaffald, hvor glas indgår, og der vil derfor blive indført et mere effektivt indsamlingssystem for glas i planperioden.

 
 
 

Glas, der ikke indsamles til genanvendelse eller genbrug, ender som regel i den del af dagrenovationen, som føres til forbrænding. Det er miljømæssigt uhensigtsmæssigt og øger desuden kommunens udgifter til affaldsbehandling.

Indsamlede mængder

Der blev i 2011 indsamlet ca. 125 ton glas til genanvendelse i Morsø Kommune. Det svarer til omkring 12 kg pr. husstand pr. år, men det er kun 29 % af den mængde glas, der erfaringsmæssigt kan indsamles ved en husstandsindsamling af glas.

Målsætning 

Morsø Kommune har som mål at indsamle mindst 40 kg glas pr. husstand pr. år inden 2018 og at øge genanvendelsen af glasemballage yderligere i perioden 2018 til 2024.

Initiativer

Morsø Kommune ønsker at iværksætte følgende initiativer:

  • Glas indsamles via en henteordning ved husstanden i en to-delt beholder med fraktionerne papir, pap og plastfolie i det ene rum og glas-, plast- og metalemballage i det andet rum. Glas kan fortsat afleveres på genbrugspladsen. Initiativet iværksættes i år 2013 og er fuldt implementeret ultimo 2014.
 
 
 
 
Skriv dit høringssvar til sidens indhold her. Anfør dit navn og adresse i feltet, da anonyme høringssvar ikke behandles.
 
  
  

RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 2 - høring