Metalemballage 

Metalemballage indsamles til genanvendelse via storskraldsordningen og genbrugspladserne. Hovedparten indsamles sammen med restaffaldet til forbrænding. Opgørelsen af genanvendelseseffektiviteten viser, at Morsø Kommune ikke opnår det overordnede mål for genanvendelse af husholdningsaffald, hvor metalemballage indgår, og der vil derfor i planperioden blive indført et mere effektivt indsamlingssystem for metalemballage.

 
 
 

Miljømæssigt er det generelt en fordel at indsamle metalemballage med henblik på genanvendelse frem for at bortskaffe det til forbrænding. Fremstilling af metal fra jomfruelige råmaterialer er energi- og råstofkrævende. Derfor giver genanvendelse af metal efter omsmeltning betydelige besparelser med hensyn til energiforbrug og andre ressourcer.

Indsamlede mængder

Der blev i 2011 ikke indsamlet metalemballage seperat til genanvendelse fra husholdninger. Metalemballage er indsamlet sammen med restaffaldet og ført til forbrænding.

Målsætningen

Morsø Kommune har som mål at indsamle mindst 6 kg metalemballage pr. husstand pr. år inden 2018 og at øge genanvendelsen af metalemballage yderligere i perioden 2018 til 2024.

Initiativer

Morsø Kommune ønsker at iværksætte følgende initiativer:

  • Metalemballage indsamles via en henteordning ved husstanden i en to-delt beholder med fraktionerne papir, pap og plastfolie i det ene rum og glas-, plast- og metalemballage i det andet rum. Metalemballage kan fortsat afleveres på genbrugspladsen. Initiativet iværksættes i år 2013 og er fuldt implementeret ultimo 2014.
 
 
 
 
Skriv dit høringssvar til sidens indhold her. Anfør dit navn og adresse i feltet, da anonyme høringssvar ikke behandles.
 
  
  

RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 2 - høring