Plastemballage 

Plastemballage indsamles til genanvendelse via miljøstationerne, storskraldsordningen og de kommunale genbrugspladser. Hovedparten indsamles sammen med restaffaldet til forbrænding. Opgørelsen af genanvendelseseffektiviteten viser, at Morsø Kommune ikke opnår det overordnede mål for genanvendelse af husholdningsaffald, hvor plastemballage indgår, og der vil derfor i planperioden blive indført et mere effektivt indsamlingssystem for plastemballage.

 
 
 

Det medfører generelt en miljøgevinst at genanvende plast. Der er dog en række betingelser, der skal være opfyldt med hensyn til plastens kvalitet og renhed, for at der reelt bliver tale om en miljøfordel. Desuden er det af væsentlig betydning, hvor plasten oparbejdes, hvordan plasten indsamles, og hvordan husholdningerne håndterer plasten før indsamlingen.

Indsamlede mængder

Der blev i 2011 ikke indsamlet plastemballage egnet til genanvendelse fra husholdninger. Plastemballage er indsamlet sammen med restaffaldet og ført til forbrænding. Der formodes at være indsamlet ca. 10 ton plastemballage via miljøstationerne til forbrænding, da kvaliteten gør at det ikke er egnet til genanvendelse. Den indsamlede mængde svarer til ca. 1 kg pr. husstand pr. år.

Målsætningen

Morsø Kommune har som mål at indsamle mindst 8 kg plastemballage pr. husstand pr. år til genanvendelse inden 2018.  

Initiativer

Morsø Kommune ønsker at iværksætte følgende initiativer:

  • Plastemballage indsamles via en henteordning ved husstanden i en to-delt beholder med fraktionerne papir, pap og plastfolie i det ene rum og glas-, plast- og metalemballage i det andet rum. Plastemballage kan fortsat afleveres på genbrugspladsen. Initiativet iværksættes i år 2013 og er fuldt implementeret ultimo 2014.
 
 
 
 
Skriv dit høringssvar til sidens indhold her. Anfør dit navn og adresse i feltet, da anonyme høringssvar ikke behandles.
 
  
  

RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 2 - høring