Restaffald 

Restaffald indsamles til forbrænding via husstandsindsamling af dagrenovation eller de kommunale genbrugspladser. For at nå Morsø Kommunes mål om genanvendelse af 50 % af husholdningsaffaldet skal mængden af affald, som forbrændes, nedbringes i planperioden.

 
 
 

Restaffald forbrændes på I/S Kraftvarmeværk Thisted, og energien udnyttes til varme og el. Forbrænding af restaffald er dog ikke den optimale løsning. Er affaldet først brændt af, er ressourcerne i affaldet tabt. Det vil derfor være en fordel at udsortere mere af det genanvendelige affald for at udnytte ressourcerne i affaldet, så affaldet kan blive til nye produkter.

Indsamlede mængder

Via henteordningen for restaffald blev der i 2011 indsamlet ca. 6.600 ton brændbart affald. Det svarer til ca. 623 kg. pr. husstand pr. år. Ved øget frasortering af genanvendeligt affald, svarende til de mål, der er angivet for fraktionerne, er det muligt at nedbringe mængden til ca. 385 kg pr. år. Det vil kræve, at borgerne frasorterer tørt genanvendeligt papir, pap, plastfolie, plast-, metal- og glasemballage samt den organiske del af husholdningernes dagrenovation.

Udover restaffald indsamlet via henteordningen ved husstandene blev der i 2011 også indsamlet affald til forbrændning via storskraldsordningen og via genbrugspladserne i form af stort og småt brændbart. Via disse ordninger blev der indsamlet ca. 2.900 ton affald til forbrænding. Det svarer til 280 kg pr. husstand pr. år.

I 2011 blev 71 % af husholdningsaffaldet sendt til forbrænding.

Målsætninger 

Morsø kommune har som mål at indsamle maksimalt 385 kg brændbart affald via husstandsindsamlingen pr. år samt at nedbringe mængden af brændbart affald fra storskrald til maksimalt 195 kg. pr. husstand pr år inden 2018 og at mindske mængden af restaffald ved øget frasortering af genanvendeligt affald yderligere i perioden 2018 til 2024.

Initiativer 

Morsø Kommune iværksætter følgende initiativer:

  • Der fastholdes henteordning for fraktionen af restaffald. Indsamlingen gennemføres hver 14. dag, og de kommunale institutioner tilknyttes ordningen. Initiativet iværksættes 2013 og er fuldt implementeret ultimo 2014. 
  • Der etableres henteordning for de genanvendelige fraktioner i husholdningernes dagrenovation (papir, pap, plastfolie, glas-, plast-, og metalemballage, batterier, organisk affald). De tørre genanvendelige fraktioner kan fortsat afleveres på genbrugspladsen. Affaldet føres til genanvendelse. Initiativet iværksættes i år 2013 og er fuldt implementeret ultimo 2014.
  • Der etableres styrket kvalitetskontrol af det afhentede affald til forbrænding blandt andet gennem krav i det kommende kontraktgrundlag med renovatør, som forestår indsamling af affald i Morsø Kommune. 
 
 
 
 
Skriv dit høringssvar til sidens indhold her. Anfør dit navn og adresse i feltet, da anonyme høringssvar ikke behandles.
 
  
  

RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 2 - høring