Slam 

Overskudsslam fra renseanlæggene i Morsø Kommune bliver kørt til Østre Strand Renseanlæg, hvor det tørre slam efterfølgende bliver spredt i skove, og det våde slam bliver lagt til kompostering og derefter kørt på landbrugsjord.

 
 
 

Ved at køre spildevandsslam ud på markerne udnyttes de næringsstoffer, der er i slammet, og behovet for at udvinde nye næringsstoffer nedsættes derved.

Indsamlede mængder

Der blev i 2011 indsamlet ca. 69 ton tørslam med 87 % tørstof og ca. 1.335 ton vådslam med 30 % tørstof.

Målsætning

Morsø Kommune har som mål fortsat at udsprede alt tørt slam i skove og alt vådt slam til landbrugsjord efter kompostering.

Initiativer

Morsø Kommune har ingen initiativer for slam i planperioden.

 

 
 
 
 
Skriv dit høringssvar til sidens indhold her. Anfør dit navn og adresse i feltet, da anonyme høringssvar ikke behandles.
 
  
  

RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 2 - høring