Affaldsplan 2013 -2018 

Morsø Kommunes Affaldsplan 2013-2018 udgør kommunens plan for, hvorledes husholdningernes affald skal håndteres i planperioden. Morsø Kommune ønsker i planperioden som minimum at nå 50 % genanvendelse af husholdningernes affald i 2020. Dette skal blandt andet nås ved at øge genanvendelsen af tørt genanvendeligt og organisk affald fra husholdningernes dagrenovationsaffald.

 
 
 

Indledning

Morsø Kommunes affaldsplan udstikker rammerne for kommunens affaldshåndtering frem til 2018 og de overordnede rammer frem til 2024.

Affaldsplanen beskriver de resultater, der allerede er opnået på affaldsområdet pr. 2011, og på basis heraf redegør planen for de mål, som kommunen ønsker at nå i fremtiden. Planen kan også bruges af borgere og virksomheder, der ønsker at orientere sig om den eksisterende og kommende affaldshåndtering i kommunen.

Morsø Kommune har formuleret målsætningerne i affaldsplanen på baggrund af de allerede opnåede resultater. Overordnet er det kommunens mål mindst at være på linje med de nationale mål om 50 % genanvendelse af alt affald fra husholdningerne i kommunen.

Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal alle kommuner mindst hvert 6. år udarbejde affaldsplaner for en 12-årig periode. Denne affaldsplan dækker således perioden 2013-2024.

 
 
 
 
Skriv dit høringssvar til sidens indhold her. Anfør dit navn og adresse i feltet, da anonyme høringssvar ikke behandles.
 
  
  

RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 2 - høring