Modtage og behandlingsanlæg 

Affald fra borgere og virksomheder i Morsø Kommune modtages og behandles af en lang række anlæg. Affaldsanlæggene udgør et helt centralt element i håndteringen af affaldet fra kommunen.

 
 
 

Morsø Kommune benytter en række modtage- og behandlingsanlæg til det indsamlede affald. Komposteringsanlægget Sindbjerg ejes af Morsø Kommune, det samme er gældende for de to genbrugspladser i Nykøbing og Sindbjerg. De resterende modtage- og behandlingsanlæg er enten privatejede anlæg beliggende i eller undenfor Morsø Kommune eller modtage- og behandlingsanlæg ejet af og beliggende i andre kommuner. 

En nærmere beskrivelse af de større anlæg som modtager og behandler affald fra Morsø Kommune og de kommunale genbrugspladser er beskrevet i afsnittetene behandlingsanlæg og genbrugspladser. De mindre modtage- og behandlingsanlæg er listet under liste over modtage og behandlingsanlæg.

Morsø Kommune forventer, i forhold til udviklingen i affaldsmængder, at have sikret tilstrækkelig kapacitet på anlæggene til at modtage og behandle affald i planperioden.

 

 
 
 
 
Skriv dit høringssvar til sidens indhold her. Anfør dit navn og adresse i feltet, da anonyme høringssvar ikke behandles.
 
  
  

RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 2 - høring