Organisation af affaldsområdet 

Med regeringens udspil om organisering af affaldssektoren er der lagt op til en række nye krav til kommunernes administration af affaldsområdet. En af konsekvenserne er, at kommunerne skal opdele deres arbejde indenfor affaldsområdet i en særskilt myndighedsdel og i en driftdel.

 
 
 

Morsø Kommune har delt affaldsområdet i en myndighedsdel og en driftsdel.

Myndighedsopgaver

Myndighedsopgaver består blandt andet i udarbejdelse af affaldsplan, fastsættelse af renovationstakster og opkrævning samt tilsyn og opfølgning på affaldsområdet, herunder også eventuelle klager fra borgerne.

Driftsopgaver

Driftsopgaverne omfatter indsamling af affald samt drift af genbrugsplads og miljøstationer. Indsamling af affald udliciteres, mens drift af genbrugsplads og miljøstationer varetages af Morsø Kommune.

 
 
 
 
Skriv dit høringssvar til sidens indhold her. Anfør dit navn og adresse i feltet, da anonyme høringssvar ikke behandles.
 
  
  

RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 2 - høring