Tids- og aktivitetsplan 

Morsø Kommune vil i planperioden gennemføre en række initiativer. Initiativerne omfatter den fremtidige håndtering af affaldet fra husholdningerne og fra erhverv. Initiverne gennemføres i følge tids- og aktivitetsplanen.

 
 
 

Morsø  Kommune vil gennemføre en række initiativer på affaldsområdet i de kommende 5 år. Initiativerne skal medvirke til at nå de fastsatte mål. Initiativerne retter sig dels mod kommunens borgere og dels mod virksomheder i kommunen. Herudover er der en række tværgående initiativer, som dækker såvel borgere som virksomheder.

Initiativ 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Husholdningsaffald
Indsamlingsmateriel til tørt genanvendeligt affald x
Indsamlingsmateriel til organisk affald x
Aftale om bioforgasning af organisk affald x
Aftale om behandling af tørt genanvendeligt i form af plast-, metal- og glasemballage x
Udbud af indsamling af restaffald og organisk affald x
Udbud af indsamling af storskrald x
Evaluering af miljøstationer x
Evaluering af åbningstider på genbrugsplads x
Modtage- og behandlingsanlæg
Udbygning og modernisering af Nykøbing genbrugsplads x x
Udbud af aftale om forbrænding af forbrændingsegnet affald x
Evt. etablering af anlæg til forbehandling af organisk husholdningsaffald med henblik på bioforgasning, eller udlicitering af forbehandlingen x
Nedlukning af Sindbjerg genbrugsplads x
Evt. etablering af anlæg til sortering af tørt genanvendeligt husholdningsaffald i form af papir, pap og plastfolie, eller udlicitering af sorteringen x
Erhverv
Fokus på affaldsområdet knyttet til Morsø Kommunes tilsyn ved virksomheder x x x x x x
Tværgående/særlige initiativer
Informationskampagner: Generelt om nye ordninger og genbrugspladsstruktur i kommunen x
Informationskampagner: Specifikt om ny ordning for tørt genanvendeligt affald x
Informationskampagner: Specifikt om separat indsamling af organisk affald x

 

 
 
 
 
Skriv dit høringssvar til sidens indhold her. Anfør dit navn og adresse i feltet, da anonyme høringssvar ikke behandles.
 
  
  

RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 2 - høring